Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc - Thống kê Đặc Biệt XSMB

Hôm nay: Thứ năm, ngày 2/2/2023

Thống kê đầu giải đặc biệt

Đầu số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 32 lần 1/1/2023 62 lần
9 23 lần 10/1/2023 52 lần
4 19 lần 14/1/2023 67 lần
2 18 lần 15/1/2023 72 lần
8 15 lần 18/1/2023 67 lần
5 6 lần 27/1/2023 60 lần
1 5 lần 28/1/2023 73 lần
7 3 lần 30/1/2023 46 lần
6 2 lần 31/1/2023 65 lần
3 1 lần 1/2/2023 65 lần
[ 1 lần 1/2/2023 8 lần

Thống kê đuôi giải đặc biệt

Đuôi số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 39 lần 25/12/2022 57 lần
5 31 lần 2/1/2023 62 lần
0 17 lần 16/1/2023 62 lần
3 16 lần 17/1/2023 61 lần
2 15 lần 18/1/2023 83 lần
7 14 lần 19/1/2023 62 lần
4 7 lần 26/1/2023 92 lần
9 3 lần 30/1/2023 72 lần
1 2 lần 31/1/2023 72 lần
8 1 lần 1/2/2023 107 lần
" 1 lần 1/2/2023 8 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 24 lần 9/1/2023 63 lần
3 18 lần 15/1/2023 78 lần
9 16 lần 17/1/2023 92 lần
2 14 lần 19/1/2023 85 lần
8 8 lần 25/1/2023 68 lần
4 6 lần 27/1/2023 63 lần
6 3 lần 30/1/2023 67 lần
7 2 lần 31/1/2023 55 lần
1 1 lần 1/2/2023 66 lần
0 1 lần 1/2/2023 54 lần
Thống kê chạm
Đầu 0(32 lần) 9(23 lần) 4(19 lần) 2(18 lần) 8(15 lần) 5(6 lần) 1(5 lần) 7(3 lần) 6(2 lần) 3(1 lần)
Đuôi 6(39 lần) 5(31 lần) 0(17 lần) 3(16 lần) 2(15 lần) 7(14 lần) 4(7 lần) 9(3 lần) 1(2 lần) 8(1 lần)
Tổng 5(24 lần) 3(18 lần) 9(16 lần) 2(14 lần) 8(8 lần) 4(6 lần) 6(3 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần)
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 2/2/2023
09,90
49,94
48,84
19,91
23,32
79,97
01,10
28,82
39,93
46,64
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 2/2/2023
18,81
01,10
89,98
68,86
09,90
69,96
06,60
38,83
39,93
36,63
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan