Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc - Thống kê Đặc Biệt XSMB

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 11/6/2023

Thống kê đầu giải đặc biệt

Đầu số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 33 lần 9/5/2023 72 lần
6 25 lần 17/5/2023 75 lần
3 16 lần 26/5/2023 95 lần
2 12 lần 30/5/2023 42 lần
9 10 lần 1/6/2023 55 lần
7 9 lần 2/6/2023 56 lần
4 4 lần 7/6/2023 74 lần
1 3 lần 8/6/2023 66 lần
8 2 lần 9/6/2023 69 lần
0 1 lần 10/6/2023 64 lần

Thống kê đuôi giải đặc biệt

Đuôi số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 20 lần 22/5/2023 92 lần
2 19 lần 23/5/2023 83 lần
5 12 lần 30/5/2023 62 lần
3 9 lần 2/6/2023 61 lần
0 8 lần 3/6/2023 62 lần
1 6 lần 5/6/2023 72 lần
9 5 lần 6/6/2023 72 lần
7 3 lần 8/6/2023 62 lần
8 2 lần 9/6/2023 107 lần
6 1 lần 10/6/2023 57 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 45 lần 27/4/2023 77 lần
2 26 lần 16/5/2023 56 lần
4 16 lần 26/5/2023 94 lần
5 13 lần 29/5/2023 65 lần
9 11 lần 31/5/2023 64 lần
0 8 lần 3/6/2023 70 lần
7 5 lần 6/6/2023 48 lần
1 4 lần 7/6/2023 72 lần
8 3 lần 8/6/2023 63 lần
6 1 lần 10/6/2023 60 lần
Thống kê chạm
Đầu 5(33 lần) 6(25 lần) 3(16 lần) 2(12 lần) 9(10 lần) 7(9 lần) 4(4 lần) 1(3 lần) 8(2 lần) 0(1 lần)
Đuôi 4(20 lần) 2(19 lần) 5(12 lần) 3(9 lần) 0(8 lần) 1(6 lần) 9(5 lần) 7(3 lần) 8(2 lần) 6(1 lần)
Tổng 3(45 lần) 2(26 lần) 4(16 lần) 5(13 lần) 9(11 lần) 0(8 lần) 7(5 lần) 1(4 lần) 8(3 lần) 6(1 lần)
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 11/6/2023
04,40
36,63
23,32
01,10
13,31
06,60
48,84
18,81
03,30
14,41
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 11/6/2023
08,80
48,84
28,82
58,85
24,42
25,52
45,54
23,32
89,98
38,83
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan