Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ tư, ngày 1/2/2023

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 1/2/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-01-2023 4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
30-01-2023 2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
29-01-2023 2 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
28-01-2023 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần4 lần
27-01-2023 3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần
26-01-2023 4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
25-01-2023 4 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
24-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
23-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
22-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 20 lần17 lần21 lần16 lần21 lần17 lần16 lần21 lần25 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 01-02-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-01-2023 3 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
30-01-2023 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
29-01-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
28-01-2023 4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
27-01-2023 3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
26-01-2023 4 lần2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
25-01-2023 2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
24-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
23-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
22-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 21 lần21 lần15 lần18 lần22 lần20 lần16 lần15 lần21 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-01-2023 1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
30-01-2023 5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
29-01-2023 0 lần2 lần7 lần2 lần0 lần1 lần5 lần5 lần3 lần2 lần
28-01-2023 2 lần3 lần1 lần3 lần7 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
27-01-2023 1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
26-01-2023 4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
25-01-2023 6 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
24-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
23-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
22-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 19 lần19 lần26 lần15 lần21 lần13 lần19 lần24 lần18 lần15 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 1/2/2023
28,82
38,83
08,80
12,21
13,31
24,42
25,52
15,51
03,30
18,81
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 1/2/2023
19,91
17,71
01,10
29,92
27,72
15,51
02,20
25,52
12,21
39,93
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan